Transparentnost

SRBIJA: OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PRENOSU VREDNOSTI SA FARMACEUTSKIH KOMPANIJA NA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

Objavljivanje podataka o prenosu vrednosti sa farmaceutskih kompanija na zdravstvene radnike i zdravstvene organizacije je deo inicijative o transparentnosti koja je razvijena od strane Evropske federacije farmaceutske industrije (EFPIA) i Udruženja proizvođača inovativnih lekova (INOVIA).

Kompanija Servier poštuje i u potpunosti podržava ciljeve koji se promovišu kroz ovu inicijativu.

Farmaceutske kompanije sarađuju sa zdravstvenom strukom u cilju unapređenja naučnog znanja i poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenata. Ova saradnja podrazumeva značajan rad/vreme/učešće zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija, kao na primer u pripremi i praćenju kliničkih ispitivanja. Svrha ove publikacije je doprinos u obezbeđivanju boljeg uvida u našu saradnju.

INOVIA pruža dodatne informacije (http://www.inovia.rs/) o principima ove publikacije koje farmaceutske kompanije slede na lokalnom nivou.

Za Srbiju, publikacija prenosa vrednosti kompanije Servier je dostupna na :

Ova publikacija je pripremljena u skladu sa Metodološkom napomenom za Srbiju i zahtevima INOVIA kodeksa. Saradnje navedene u ovom dokumentu uključuju sve prenose vrednosti od 1. januara do 31. Decembra, za svaku godinu objave, od strane Servier Grupe, lokalno ili u inostranstvu.

Možete nas kontaktirati na info@rs.mailgrs.com, (+381) 11.4240.050 za sva pitanja u vezi sa informacijama dostavljenim u ovom odeljku.

Pogledajte informacije o Servier-ovim publikacijama na Disclosure of Transfers of Values.

 


 

SERBIA: DISCLOSURE OF TRANSFERS OF VALUES

The disclosure of transfers of values to Healthcare Professionals (HCP) and Healthcare Organisation (HCO) is part of the transparency initiative developed by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations and the Association of the manufacturers of innovative drugs ( INOVIA).

Servier adheres and fully supports the objectives promoted through this self-regulatory initiative.

Pharmaceutical companies have to interact with the medical community in order to advance scientific knowledge and improve patient care. These interactions regularly imply important work/time/involvement from HCP and HCO, like for example the setting and follow up of clinical trials. The outcome of this publication will contribute to provide a better insight on our interactions.

The INOVIA proposes additional information (http://www.inovia.rs/) on the publication principles followed by pharmaceutical companies locally.

For Serbia the publication of Servier’s transfers of values is available here:

This publication has been prepared in accordance with the Serbia Methodological note and the requirements of the INOVIA Code. The interactions listed in this document include all transfers of values made from 1st January to 31st December by all companies of the Servier Group, locally or from foreign countries.

You can contact us info@rs.mailgrs.com, (+381) 11.4240.050 for any question in the information provided in this section and also find more information on the publication made by Servier on Disclosure of Transfers of Values.